Aparte vergunning WFT Pensioen: Wat houdt dit in?

Aanleiding:

In het onderzoeksrapport van de AFM “Rapport Advies Tweede Pijler Pensioen” kwam naar voren dat ongeveer 80% van de, door het intermediair geadviseerde en bemiddelde, pensioenregelingen kwalitatief als slecht of zeer slecht zijn te bestempelen.

Aangezien pensioen om belangrijke financiële belangen van werknemers gaat heeft de AFM besloten om een aparte zware verplichte opleiding en vergunning in te stellen namelijk de WFT Pensioenmodule.

Voor 1 februari 2012 moeten adviseurs aan de AFM doorgeven of ze door gaan met pensioenadvisering. Verwacht wordt dat ongeveer 70% met pensioenadvisering gaat stoppen.

Verder geldt voor pensioenregelingen per 1 januari 2013 ook het provisieverbod.

Dus:

  1. Door zware opleidingseisen vallen veel adviseurs af voor pensioenadvies (schatting 70%);
  2. Door eisen over omvang van de pensioenportefeuille voor adviseurs vallen veel adviseurs af voor pensioenadvies (zelfde 70%);
  3. WFT Pensioenmodule is verplicht voor adviseurs die verzekerde pensioenregelingen voor werknemers en DGA’’s adviseren;
  4. Adviseren over pensioenregelingen “doe je er niet meer even bij”;
  5. Module is (nog) niet verplicht voor advies bij verplicht pensioen (“verplichtstellingen”)
  6. Module is (nog) niet verplicht voor advies over eigen beheer pensioen voor de DGA;
  7. Pensioenregelingen zijn provisieloos per 1 januari 2013. Werkgevers krijgen straks dus facturen voor de dienstverlening van pensioenadviseurs;
  8. AFM heeft leidraden uitgebracht voor kwalitatief goed adviestraject;
  9. Onder andere moeten ook de financiële gevolgen van pensioenregelingen in kaart worden gebracht. Een financiële achtergrond is dus een pre.

Last but not least:

Cicirrus gaat de opleiding WFT Pensioenmodule wel doen. U kunt dus nog steeds bij Cicirrus terecht voor kwalitatief goed pensioenadvies.

Het pensioendossier wordt volgens de normen van de AFM ingericht.

← Terug naar het overzicht