De overheid zorgt niet meer voor u

De tijd dat de overheid voor u zorgde is nu echt voorbij. Mensen hebben de neiging om de kop in het zand te steken met de hoop dat alles wel weer bij het oude wordt. De kans dat dit ook daadwerkelijk gebeurt, wordt steeds kleiner. Dit komt mede door de gevolgen van de economische crises waarmee we de afgelopen jaren te hebben gehad. Op tal van onderwerpen zien we nu de gevolgen in de vorm van bezuinigingen en een terugtrekkende overheid.

In deze blog leg ik uit welke gevolgen dit voor u heeft en wat u zelf kunt, of beter gezegd, moet regelen om er op uw oude dag warmpjes bij te zitten.

Grenzen aan maximale pensioenopbouw

Op het gebied van pensioen zien we dat de leeftijd waarop wij ons overheidspensioen krijgen, namelijk de AOW, al verhoogd wordt naar 67 jaar en op een gegeven moment zelfs leeftijdsafhankelijk wordt. Aangezien wij tegenwoordig allemaal ouder worden zal de AOW-leeftijd ook nog opgetrokken worden.

Pensioenregelingen die via de werkgever lopen worden ook verder uitgekleed. Het zogenaamde opbouwpercentage gaat naar beneden. Oftewel de fiscus stelt grenzen aan de maximale pensioenopbouw.

Ten slotte worden de mogelijkheden om pensioen zelf op te bouwen in zogenaamde lijfrentes fiscaal minder gefaciliteerd. Kortom: in alle 3 pijlers van pensioenopbouw wordt gesneden.

Grenzen maximale hypotheek

Op gebied van huis en hypotheek zie je dezelfde ontwikkeling. De hoogte van de hypotheek ten opzichte van de waarde van de woning wordt verder afgebouwd en in de toekomst zal het zo zijn dat je 20% van de koopprijs aan spaargeld moet inbrengen als eigen middelen. De hypotheekrenteaftrek wordt verder afgebouwd en de hypotheek moet in 30 jaar geheel afgelost worden. Dit laatste zorgt er, samen met de strengere eisen voor de hoogte van de hypotheek op basis van je inkomen, voor dat je minder hypotheek kunt krijgen dan eerst.

Voor de woningmarkt is verder van belang dat de huren niet in de pas lopen met het kopen van een woning. Dat maakt huren duur ten opzichte van het kopen van een woning.

Participatiemaatschappij

Ook op het gebied van de gezondheidszorg zal bezuinigd moeten worden. Rutte sprak over een participatiemaatschappij. Wat wordt hiermee bedoeld? Ouderen moeten langer thuis wonen, voordat men naar een verzorgingstehuis kan. Zorg voor ouderen komt meer op het bordje van de kinderen te liggen.

Studeren door middel van een leenstelsel

Als kinderen later willen studeren dan kan dit alleen nog in de vorm van een leenstelsel. Afgestudeerden beginnen hun werkende leven hierdoor met een torenhoge studieschuld tenzij deze uit eigen middelen is betaald. Er is ofwel gespaard of de studentenperiode bestaat tevens uit een aantal bijbaantjes.

Begin op tijd voor het te laat is

Belangrijk hierbij is een stukje bewustwording. Als u niets doet, hoeft u ook niets te verwachten? Klinkt hard, maar is wel de (wordende) realiteit. We moeten onze financiën in de verschillende levensfasen beter zelf gaan plannen. U ontkomt dus niet meer aan een stukje financiële planning. U doet er goed aan hier zo snel moelijk mee te beginnen. Alleen dan profiteert u er later het meest van.

Voor vragen of uitgebreider advies over uw individuele situatie kunt u altijd vrijblijvend contact met mij opnemen.

Contactformulier
← Terug naar het overzicht