Gouden Handdruk / Ontslagvergoeding

U wordt ontslagen en u krijgt een “zak met geld” mee. En nu: wat kunt u er mee doen? En wat zijn de (fiscale) gevolgen van de gemaakte keuzes?

Indien de ontslagvergoeding kwalificeert als gederfde inkomsten (en dus niet als nabetaling van loon, vakantiegeld of andere loonbestanddelen) heeft u 3 mogelijkheden:

1. Ex-Werkgever stort de ontslagvergoeding op uw bankrekening:

De ex-werkgever verwerkt de ontslagvergoeding via uw salarisstrook. De ex-werkgever houdt loonbelasting in op de ontslagvergoeding en keert het bedrag vervolgens “netto” aan u uit. De ingehouden loonbelasting draagt de werkgever af aan de belastingdienst.

Voordeel van deze keuze is dat het (netto) geld direct voor u beschikbaar is, nadeel is dat het geld progressief belast wordt in BOX 1 (hoogste tarief 52%!!). In het slechtste geval betaalt u dus meer dan de helft aan belasting over de vergoeding.

2. Afstorten bij een bank of een verzekeraar:

Banken en verzekeraars hebben de meest exotische namen bedacht zoals “gouden handdrukpolis” en “goudenhandrukspaarrekening” etc.

Het komt er op neer dat uw ex-werkgever het geld, rechtstreeks, stort op een bankrekening bij een bank of een verzekeraar.

a. Bij een bank: u ontvangt rente op de spaarrekening. U hoeft geen belasting te betalen over het gespaarde saldo. U kunt maar op 1 manier aan uw geld komen en dat is uitkeren in de vorm van een periodieke uitkering. Deze periodieke uitkering is belast in BOX 1 als “inkomen”.

Bij overlijden valt de spaarpot / uitkering in de successie.

b. Bij een verzekeraar: u heeft de keuze om met het geld te sparen of te beleggen. Ook nu kunt u maar op 1 maniert aan uw geld komen en dat is in de vorm van een periodieke uitkering. Deze periodieke uitkering is belast in BOX 1 als “inkomen”.

Bij overlijden valt de verzekering niet direct in de successie. Indien het overlijdensrisico is meeverzekerd vervalt de spaar- of beleggingspot aan de nabestaanden.

Voordeel van op deze wijze afstorten is dat u de belastingbetaling uitstelt tot uiterlijk 65-jarige leeftijd. De uitkering wordt belast tegen waarschijnlijk een lager belastingtarief. De uitkeringen kunt u gebruiken als “financiele planningsintrument”".

Nadeel van deze keuze is dat u overgeleverd bent aan de producten van een bank of verzekeraar en u relatief weinig invloed kunt uitoefen. Tevens kunt u alleen maar in de vorm van uitkeringen over het geld beschikken.

3. Afstorten in een Stamrecht BV:

De ex-werkgever stort het geld op een bankrekening ten name van een door u zelf opgerichte BV. Deze BV is een rechtspersoon en kan dus zakelijke rechtshandelingen doen ten behoeve van de stamrecht BV. Enkele voorbeelden van deze zakelijke rechtshandelingen zijn:

Openen van bankrekeningen, spaarrkeningen en beleggingsrekeningen (ook bij verschillende banken / vermogensbeheerders)
Sluiten van leningsovereenkomsten: zo kan geld uitgeleend worden aan u zelf (bv voor starten onderneming en aflossen van een hypotheek), aan familie (bv aan zonen/dochters) of aan derden.

Bij al deze handelingen moet de BV zakelijk handelen. Dat betekent een zakelijke rente hanteren, aflossingstermijnen vastleggen en onderpanden stellen.

Verder kan ook bij de stamrecht BV periodieke uitkeringen worden gedaan. Uiterlijk op uw 65e moet de BV gaan uitkeren.

Voordelen van een stamrecht BV zijn dat u zelf bepaalt bij welke instelling en hoe u het geld beheert, u flexibeler bent met de besteding/renderen van het geld en dat u zelf een grote stempel op het geheel drukt.

Nadeel is vooral de administratieve balast en de kosten die hiermee gemoeid zijn.

Eenmalige handelingen: de BV moet opgericht worden via de notaris en er moet een stamrechtovereenkomst worden opgesteld.

Doorlopende handelingen: de BV moet een Balans en winst- en verliesrekening opmaken, stukken publiceren bij het Handelsregister, notulen opmaken van een Aandeelhoudersvergadering en er moet aangifte vennootschapsbelasting worden gedaan.

Genoeg keuze dus.
Laat u daarom goed adviseren, aangezien het om grote bedragen kan gaan!!

← Terug naar het overzicht