Waarom moet u betalen voor financieel advies?

Sinds 1 januari 2013 geldt voor “complexe” adviezen en producten het provisieverbod. Dit betekent dat zowel banken als (onafhankelijke) adviseurs, zoals ik, voor deze “complexe” adviezen en producten geen beloning meer ontvangen vanuit het financiële product zelf, en dat die beloning ergens anders vandaan moet komen.  In dit kader wordt onder “complexe” producten/diensten het volgende bedoeld:

  • Hypotheekadvies en aanverwante producten
  • Pensioenadvies en aanverwante producten
  • Advies over gevolgen van arbeidsongeschikt en overlijden en aanverwante producten
  • Advies over levensverzekeringen, spaarpolissen en individuele pensioenpolissen (lijfrentes)
  • Sinds 1 januari 2014: beleggingsadvies en aanverwante producten

Advies met betrekking tot particuliere- en zakelijke schadeverzekeringen valt niet onder het provisieverbod.

Wat betekent dit voor u?

Dit betekent dat u direct gaat betalen voor financieel advies. Deze beloningen zullen rechtstreeks en van te voren met de klant worden afgesproken zodat hier later geen misverstanden over kunnen ontstaan. Net als in de “gewone” wereld, waar u een bedrag betaalt voor een product of een advies. Bij de bakker, de supermarkt, de notaris, advocaat of accountant wordt ook een prijs afgesproken voor de producten/diensten die worden afgenomen. Dit kan een vaste prijs zijn of een uurtarief, in ieder geval is te herleiden wat de dienst of het product kost.

Mooi was die tijd... of toch niet?

Vroeger ging u naar de bank of financieel adviseur, u kreeg advies en de nota bleef achterwege. Gratis advies. Mooi was die tijd. Maar let op, want schijn bedriegt. Vanzelfsprekend was dat advies niet echt gratis. Advieskosten waren er toen ook al, alleen zaten ze versleuteld in het product. Hierdoor voelde u de kosten niet direct. Bovendien waren de kosten ondoorzichtig, hierdoor vaak buitensporig hoog en gingen ze ten koste van de vermogensopbouw in producten. De woekerpolis is hier een goed voorbeeld van. 

Kan ik beter naar de bank of naar een adviseur?

Zoals gezegd moet u overal betalen voor advies. Zowel banken als adviseurs zullen naar verwachting alleen oriënterende gesprekken gratis aanbieden. Zowel bank als adviseur is wettelijk verplicht de eenmalige en doorlopende advieskosten met u af te spreken, voordat het gesprek plaatsvindt. Zowel de bank als adviseur moeten zich houden aan de Wet op het Financieel toezichty en beide hebben hierdoor ook een zorgplicht.

De keuze is aan u, de consument. De verschillen tussen bank en adviseur zitten vooral in de volgende punten:

  • Bij de bank gaat advies en bemiddeling samen
  • Bij adviseurs kun je ook kiezen voor alleen advies en zelf het product afsluiten
  • Bij banken zul je (bijna) altijd het product van de bank krijgen
  • Adviseurs zijn of geheel onafhankelijk (geven alleen advies) of grotendeels onafhankelijk (bemiddeling van een breed scala aan producten)

Gevolgen van het provisieverbod

Naar verwachting zal de concurrentie tussen de adviseurs onerling, tussen banken onderling en tussen banken en adviseurs toenemen. De transparantie zal ook toenemen als gevolg van de prijsdruk met het gevolg dat advies voor u goedkoper zal worden. Er zullen meer directe kanalen ontstaan waar de consument zelf producten kan afnemen. Bovendien zullen er meer prijsmodellen komen, denk aan: uurtje factuurtje, vaste prijs, abonnementen en servicecontracten. De kans dat de consument zelf producten gaat afnemen zonder advies is groot. Het gevaar dat goedkoop, duurkoop wordt, ligt ook op de loer.

Het internet en websites zoals deze die voorzien in informatie en antwoorden, zullen voor de consument nog belangrijker worden. Goed informeren was nog nooit zo belangrijk.

← Terug naar het overzicht