Cicirrus heeft geen belangen bij banken en/of verzekeraars. Cicirrus is een partijdige hypotheekadviseur, maar dan wel voor de klant.

Wij begeleiden de klant van de oriëntatiefase tot aan het aanleveren van de stukken naar de notaris. Indien de klant het prettig vindt zijn wij ook aanwezig bij ondertekening van de notariële stukken.

Het hypotheekadviestraject bestaat vaak uit een drietal gesprekken. Kort samengevat is dit het eerste oriënterende gesprek en kennismaking. Tweede gesprek is vaak het huis al gekocht en het derde gesprek wordt de hypotheekofferte besproken en getekend.

Ten slotte zijn wij tijdens het hele adviestraject voor u beschikbaar voor vragen. 

Hypotheekadviestraject

 1. Kennismaking (tijdens 1e gesprek)
  U geeft aan wie u bent, wat u van plan bent, of u een starter bent of al een woning heeft (gehad) en wat belangrijk voor u is bij de financiering van een woning.
  Wij stellen ons ook voor. Wij leggen onze werkwijze uit en u ontvangt onze Hypotheekadvieskiezer, Dienstverleningsdocument en Algemene voorwaarden.
  Wij geven u uitleg over hypotheken en leggen uit wat we gaan behandelen tijdens het adviestraject. 
   
 2. Inventarisatie (tijdens 1e gesprek)
  Zie voor de lijst aan te leveren zaken wat wij verwachten dat u meeneemt naar het 1e gesprek.
  Wij inventariseren de aangeleverde gegevens bereken de maximaal haalbare hypotheek en berekenen een globale financieringsopzet en bruto- en netto maandlast.
  Tijdens 2e gesprek inventariseren wij de gegevens gedetailleerder. 
   
 3. Analyse (tijdens 2e gesprek)
  Op basis van de uitgebreidere inventarisatie komen wij tot een uitwerking van een hypotheekconstructie (rente, aflossing, voorwaarden en risico’s bij de hypotheek).
  Op basis van de uitgewerkte analyse vragen wij (een) offerte(s) aan bij een bank.
  Vaak verzorgen wij (indien van toepassing) ook de aanvraag voor de overlijdensrisicoverzekering(en) en/of woonlastenverzekering (verzekeren maandlast bij arbeidsongeschiktheid/werkloosheid).
  Tijdens een 3e gesprek bespreken wij de offerte en ondertekend u de offerte. Wij leveren de gegevens aan bij de bank en bewaken de voortgang. 

 4. Nazorg
  Wij spreken met u af hoe u de nazorg bij de hypotheek geregeld wilt hebben.