Dure jaarrekening, is het echt nodig?

Grote kans dat jij teveel betaalt voor jouw jaarrekening! Cicirrus helpt je graag besparen en licht daarom in onderstaand bericht verschillende aspecten van de jaarrekening toe; binnen welke situatie is deze noodzakelijk en in welke vorm. Dat gaat je wellicht een kostenbesparing opleveren.

Algemeen
De jaarrekening is het financieel verslag van een bedrijf over het afgelopen boekjaar. De jaarrekening bestaat naast de balans en winst- en verliesrekening uit allerlei financiële informatie. Vaak is er een kasstroomoverzicht toegevoegd en zijn er allerlei ratio’s opgenomen (liquiditeit, solvabiliteit etc.)

De gebruikers van de jaarrekening zijn in theorie de ondernemer zelf, ondernemingsraden, werknemers, leveranciers en overige stakeholders van het bedrijf. Aan deze stakeholders zou de jaarrekening dus informatie moeten toevoegen.

Een accountant is toch verplicht?
Een wijd verspreid misverstand is dat een accountant verplicht zou zijn. Bij ondernemingen volgens de inkomstenbelasting (lees: eenmanszaak, VOF, maatschap, CV) is een accountant nooit verplicht. Een accountant(scontrole) is alleen verplicht bij rechtspersonen (lees: BV, NV ), indien aan 2 van de volgende 3 voorwaarden wordt voldoen:

  1. Waarde activa is groter dan € 4.400.000
  2. Netto omzet is groter dan € 8.800.000
  3. Gemiddeld aantal werknemers is groter dan 50

Het mag duidelijk zijn dat de meeste ondernemingen niet aan deze criteria voldoen.

Hoe goed wordt de jaarrekening gelezen?
Accountants en grote administratiekantoren zijn er goed in om enorme boekwerken te maken die cijfermatig uitstekend in elkaar zitten. Het zijn ware kunstwerken waar de liefhebber zich echt in kan uitleven.

Echter uit onderzoek blijkt dat de jaarrekening erg slecht wordt gelezen. Als de jaarrekening al wordt gelezen, dan is de gemiddelde tijd die de ondernemer hier aan besteed 5-15 minuten. Vaak wordt dan de winst- en verliesrekening bekeken en of de bankstand die opgenomen is bekend voorkomt.

En dat is zuur, want je hebt er als ondernemer toch een aardig bedrag voor neergeteld!

Hebben ZZP’ers en klein MKB een uitgebreid jaarrapport nodig?
De meeste ZZPérs en klein MKB (al dan niet met personeel) voeren hun bedrijf in de vorm van een eenmanszaak.

Het grootste gros van de ZZPers weet heel goed hoe zijn/haar bedrijf er voor staat. De ZZPer maakt zijn verkoopfacturen vaak zelf, verzorgt vaak zelf zijn BTW aangiftes en kan aan de bankstand zien hoe goed zijn bedrijf draait.

Als het jaar om is , dan moet er aangifte inkomstenbelasting worden gedaan. Om dit te kunnen doen moet dan wel een balans en winst-en verliesrekening worden gemaakt. Een uitgebreide aangifte inkomstenbelasting is vaak voldoende. Het is verstandig om voor het laatste een adviseur in te schakelen.

Dus let op zzp’ers/ondernemers: een uitgebreide en dure jaarrekening is niet nodig!

Rechtsvorm BV: jaarrekening nodig?
De ZZP’ers en klein MKB die hun bedrijf in de vorm van een besloten vennootschap (BV) uitvoeren , beschikken vaak over twee BV’s. De zogenaamde Holding BV en werk BV. Vaak wordt dit gedaan om risico’s van aansprakelijkheid te beperken.

De ondernemer moet ook hier een aangifte inkomstenbelasting doen. De aangifte ziet er meer uit als een aangifte die een privépersoon ook doet. De ondernemer krijgt loon van de BV en ontvangt aan het eind van het jaar keurig een jaaropgave van zijn loon. De balans en winst-en verliesrekening wordt door de BV opgemaakt en de BV doet aangifte vennootschapsbelasting.

In deze vorm is het wel handig om een jaarrekening op te stellen voor beide BV’s. Ook hier zijn accountants en grote administratiekantoren er goed in om gelikte rapporten op te stellen tegen torenhoge kosten.

Wederom beste ondernemer: duizenden euro’s neertellen is echt niet nodig!

Groot MKB en “kerstboomconstructies qua BV’s”
Ondernemers doen er verstandig aan om in dit geval de jaarrekeningen te laten opstellen door een accountantskantoor of een groot administratiekantoor. Belangrijker is dan uitstekende fiscalist(en) om het optimale resultaat uit deze constructie te halen.

Kortom:

  • ZZPers en klein MKB hebben genoeg aan een uitgebreide aangifte inkomstenbelasting
  • Simpele BV structuren hebben wel een jaarrekening nodig, echter geen dure
  • Groot MKB hebben een groot kantoor nodig, maar nog belangrijker: een goede fiscalist

Wil je weten wat Cicirrus hierin voor jou kan betekenen? Neem gerust eens contact met ons op via onderstaand contactformulier of bel 050 311 35 19