Sinds 2006 uw partner voor financieel advies, administratie en hypotheken, zakelijk en privé

Home 9 Nieuws 9 Pensioenfonds voor ZZP’ers/ Zelfstandig ondernemers: Een zegen?

Pensioenfonds voor ZZP’ers/ Zelfstandig ondernemers: Een zegen?

De kogel is door de kerk. Na lang aandringen van onder andere belangenvereniging ZZP Nederland kunnen ZZP’ers (lees ook: zelfstandig IB ondernemers, dus niet met een B.V.) vanaf 1 januari 2015 “pensioen” opbouwen. Een zelfstandig ondernemer doet er goed aan om te onderzoeken hoe hij zijn oudedag financieel gaat inrichten. Alleen AOW zonder aanvullend vermogen is geen vetpot. Nu kan dit dus via een “ZZP pensioen”.

Goede terminologie?

De term “pensioen” klopt strikt genomen niet. Het “ZZP-pensioen” valt namelijk niet onder de beschermende werking van de pensioenwet (dus bijvoorbeeld geen wettelijk recht tot waardeoverdracht, verevening bij scheiding etc.). Tevens bouw je geen pensioenaanspraken op (ouderdomspensioen/ nabestaandenpensioen) en is er geen levenslange uitkering, zoals een werknemer dit bij een middelloon of eindloon regeling wel heeft. De term “pensioen” is dan ook eigenlijk onterecht/misleidend.

Wat is dan wel een goede terminologie?

“Een individueel lijfrente beleggingspotje, zonder beleggingskeuze, beheerd door een pensioenfonds”.

Ik noem bewust de term lijfrente, omdat het ZZP pensioen veel overeenkomsten heeft met een lijfrente zowel financieel als fiscaal.

Welke mogelijkheden heeft een IB-ondernemer voor het zorgen voor een goede oudedag?

 • In privé vermogen opbouwen via spaarrekeningen, beleggingsrekeningen, aankoop beleggingspand etc. Fiscaal wordt dit behandeld in BOX 3. (vrijstelling 21.000 euro per persoon);
 • Op balans van onderneming een Fiscale Oudedagsreserve vormen. In 2015 maximaal 9,8% van de winst (maximaal 8.640 euro). De gelden blijven in het bedrijf. Geld moet wel beschikbaar zijn ten tijde van uitkeren;
 • Een lijfrenteproduct aankopen (verzekering of banksparen). De inleg is aftrekbaar in BOX 1 als uitgave voor inkomensvoorzieningen (mits er een pensioentekort is, dit wordt berekend met een formule);
 • Hypotheek aflossen: minder schuld, dan ook minder pensioen nodig;
 • Aparte BV oprichten voor vermogensopbouw.

Wat is nieuw ten opzichte van een lijfrente?

 • Gelden worden, collectief, belegd door een pensioenfonds
 • Voorstanders beweren dat de kosten lager zijn
 • “Potje” is ook te gebruiken bij arbeidsongeschiktheid
 • Er is geen beleggingsvrijheid
 • Uitkeringsduur is beperkter dan bij lijfrente

Wat is niet nieuw ten opzichte van een lijfrente?

 • Deelname is vrijwillig
 • Inleg is aftrekbaar in BOX 1 bij een pensioentekort
 • Inleg is flexibel
 • Uitkeringen zijn belast
 • Bij uitkering kun je “shoppen”
 • Telt niet bij vermogenstoets bij sociale uitkeringen

Conclusie

De pensioenregeling voor ZZP’ers is met veel lawaai geïntroduceerd. Mijns inziens is dit enigszins overdreven. Er zijn kleine verschillen met een lijfrente. ZZP pensioen kan interessant zijn vanwege het collectief beleggen (kosten en rendement) en mogelijkheid tot uitkering bij arbeidsongeschiktheid.

Wilt u weten wat Cicirrus hierin voor u kan betekenen? Neem dan gerust eens contact met ons via onderstaand contactformulier.