Disclaimer

Met deze site verstrekken wij informatie aan onze klanten. Met uiterste zorg hebben wij deze samengesteld. Cicirrus tracht deze informatie zo actueel, volledig en nauwkeurig te houden. Aan deze website kunt u geen rechten ontlenen. Eveneens mag u de inhoud in en van deze website niet kopieren en/of veranderen.

Cicirrus aanvaadt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud, het functioneren of het bestaan van sites waar door middel van een link naar wordt verwezen. Ook aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor de producten en/of diensten die op dergelijke sites wordt aangeboden.

Cicirrus aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade ten gevolge van mogelijke fouten en tekortkomingen in deze website. Wijzigingen kunnen wij zonder voorafgaande kennisgeving aanbrengen. Tarieven en voorwaarden zijn mogelijk aan veranderingen onderhevig.