Dienstverleningsdocument

Download hier de dienstverleningsdocumenten (DVD’s) conform de Wet op het Financieel Toezicht (WFT).

Voor de daadwerkelijk inhoud van de producten & diensten van Cicirrus verwijzen we graag naar www.cicirrus.nl/advieskiezers.
Hier vind je overzichtelijk het totaalaanbod en de verschillende vormen van dienstverlening: kies de vorm die het beste aansluit bij jouw vraag, wens en behoefte.

Hieronder de verschillende DVD’s per adviesvraag:

  • pensioen voor werknemers
  • hypotheekvraag
  • risico’s afdekken
  • vermogen opbouwen