Wet Financieel Toezicht

Cicirrus staat ingeschreven in het register van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

U kunt de inschrijving bij het AFM hier bekijken.

Cicirrus heeft vergunningen voor:

  • Adviseren en bemiddelen bij Pensioenen
  • Adviseren en bemiddelen bij Hypotheken
  • Adviseren en bemiddelen bij Levensverzekeringen
  • Adviseren en bemiddelen bij Schadeverzekeringen
  • Beleggen voor zover van belang voor hiervoor genoemd advies

Cicirrus is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Kifid is een onafhankelijk loket voor het beslechten van geschillen tussen consumenten en financiële dienstverleners. Daarnaast beschikt Cicirrus over een beroepsaansprakelijkheidverzekering.